Βίντεο της μονάδας παραγωγής

Πέμπτη, 19 Φεβρουάριος 2015

Σας παρουσιάζουμε τις εγκαταστάσεις μας στον Ασπρόπυργο

Στο HD Video παρουσιάζονται οι δύο γραμμές παραγωγής της εταιρείας, το υπερσύγχρονο εργαστήριο αναλύσεων και ο στόλος των οχήματων.